12. oktober 2017

Forskningsoppdrag mikroplast!

Det er enkelt å forstå at plast er et problem når man kan se den, og etter at «plasthvalen» drev i land på Sotra har vi i Norge vært veldig flinke til å rydde såkalt «makroplast», altså store plastobjekter.

Samtidig er det kanskje et enda større problem, at havet fylles med mikroplast, altså plastbiter som er mindre enn 5 mm.

Denne plasten går inn i næringskjeden da den blir spist av fugler, fisk og andre dyr som lever i eller ved havet. Den havner også til slutt på vårt middagsfat.

A dead young albatross on the Midway Atoll in the Pacific Ocean. You can see more of photographer Chris Jordan’s work on the effects of plastics on seabirds at The Picture Show.

Kunnskapen om mikroplast og virkningene av den er fortsatt for dårlig, og det jobbes med forskning over hele verden.

Dersom du ønsker å lære mer om mikroplast, og samtidig bidra til å spre kunnskap til andre, kan du være med på prøvetakning og analyse.

Vi starter med å ta en vannprøve, enten nært land eller fra båt. Deretter prepareres prøven, før man analyserer den med et stereomikroskop.

Stereomikroskop fra www.denton.no

Her vil du se både plankton, sand og andre naturlige objekter, men du vil også se mikroplast,  biter og fiber som er så små at de er umulig å se med det blotte øye.

Vi registrerer alle våre prøver, med informasjon om tidspunkt, sted og andre forhold rundt prøven, samt hvor mange plastpartikler vi fant i hver prøve. Denne informasjonen publiseres fortløpende og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber med mikroplast, så ta en titt på FutureLab

Del siden