12. oktober 2017

Bli partner i FutureCamp

FutureCamp utvikler fremtidsrettede konsept innen økoturisme og økoevent, leverer utstyr og materiell, samt jobber med nasjonal og internasjonal markedsføring for sine partnere.

Vårt mål er å legge til rette for event- og reiselivsprodukter som både øker kundenes kunnskap om miljø og bærekraft, og som bruker kundenes engasjement til praktiske oppgaver innen miljø og naturvern.

Som partner vil du få tilgang til følgende:

Utstyr og materiell
Du kan selv velge hvilke av våre aktiviteter du ønsker å tilby. Vi leverer nødvendig utstyr og digitalt materiell som du kan tilpasse eget bruk.

Opplæring
Vi tilbyr kurs og opplæring for de aktivitetene du ønsker å tilby.

Markedsføring
Vi jobber fortløpende med promotering av FutureCamp og våre aktiviteter, og sender kunder videre til deg.

Utvikling
Vi utvikler og forbedrer fortløpende eksisterende og nye konsepter.

Les mer om våre konsepter:

Strandrydding

Mikroplast

Del siden