Skole

Vi synes det er spesielt viktig at barn og unge får mulighet til å lære mer om verdien av en ren og bærekraftig natur, og ikke minst livet i havet og hvordan det påvirker oss mennesker.

Med god hjelp fra Miljødirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB og Grønt Punkt har vi muligheten til å tilby opplevelser med mening til skoler i barne- og ungdomstrinnet, for en lav egenandel.

Opplevelser i klasserommet
Vi tar med mikroskop og vannprøver, filmer og fortellinger fra ekspedisjoner langs kysten. Elevene får se mikrofiber fra lokale vannprøver i mikroskop, sammen med plankton og annet liv fra havet.

Elevene kan også registrere prøvene inn i en felles database, og se hva andre skoleklasser har funnet.

Innhold og lengde på arrangementet kan tilpasses. Passer for store og små grupper, evt. flere klasser sammen dersom det finnes rom/fasiliteter.

Opplevelser i felt
Vi kan organisere feltaktiviteter både for små og store grupper, enkeltklasser eller en hel skole. Aktivitetene kan foregå på sjøen, eller på en strand, eller et annet område som egner seg for rydding av avfall på avveie.

Aktiviteter i felt kan være:

  • Strandrydding
  • Sortering og registrering av funn
  • Ta vannprøver
  • Analyse av vannprøver
  • Undervannsdrone
  • Natursti/konkurranser
Ungdomsskoleelever fra Lurøy.

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.

Kontaktperson
Rolf-Ørjan Høgset
99 00 76 73
rolf@futurecamp.no

Større event på Møgelstu VGS i Lillesand, strandsøppel i forgrunnen, medbrakt for anledningen.
Del siden